دسته: education

  • most important articles to learn laravel

    These days I’m learning laravel professionally. I want to share some tips to learn laravel : there are very tutorials to start laravel as in main docs, blogs, etc. I recommended every one to check https://eloquentbyexample.com articles. although it’s under limitation in Iran. Jeff Madsen simply introduce eloquent. very thanks to him. I’m summarizing his […]

  • بستر ماشین مجازی برای توسعه لاراول (2)

    https://aparat.com/v/5Rbzd نحوه لینک کردن پوشه laravel به یک پوشه از host در virtual box در سری ۱ این فیلم نحوه نصب و راه اندازی ماشین مجازی virtual box برای توسعه لاراول را توضیح نشان دادم. در این فیلم نحوه تنظیم shared folder برای استفاده مستقیم و توسعه لاراول را نشان می‌دهم. دقت داشته باشید که […]

  • بستر ماشین مجازی برای توسعه لاراول (۱)

    راه‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد: استفاده از vagrant که پیشنهاد خود لاراول هم می‌باشد استفاده از docker استفاده از vps به طور مستقیم استفاده از xammp و مشابه آن و … اما هر کدام مشکلاتی در راه توسعه‌ای که ما پیش گرفتیم دارند. اول اینکه ما نمی‌خواهیم چند مرحله‌ای بر روی فایل‌ها کار […]