برچسب: آدیلار

  • حتی به اندازه قطره‌ای…

    حتی به اندازه قطره‌ای…

    یک روز صبح از خواب پا می‌شی و متوجه می‌شی افکار مثل برق از سرت دارن می‌پرند. فرصت غنیمت رو باید شمرد…

  • فرایند استخدام و داستان‌های آن

    فرایند استخدام و داستان‌های آن

    استخدام، فرایندی که اکثر شرکت‌ها به دنبال ساخت فرمولی برای مهار کردن آن هستند. در این سری آموزشی سعی دارم با داستان‌های استخدامی، چالش‌های مختلفی که ممکن است با آن برخورد نمایید را مرور کنیم تا بتوانیم به راهکارهای هوشمند و سریع و در عین حال مفید دست پیدا کنیم.