برچسب: بانک نوازش

  • بانک نوازش

    بانک نوازش

    واژه بانک نوازش در یک آزمایش شیردهی به نوزادان خیابانی با و بدون نوازش به وجود آمد و بسط پیدا کرد طبق آیات قرآن نیز تنها نیاز بشر ابراز است