ساخت swap با فایل در لینوکس

شاید شما هم به این مشکل خورده باشید که برای بعضی کاربردها یا نرم‌افزارها به فضای swap در لینوکس نیاز داشه باشید.

برای خودم و شما دستورات زیر رو گذاشتم تا به عنوان منبعی داشته باشیم:

sudo fallocate -l 1G /swapfile
یا

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile

و در /etc/fstab خط زیر رو اضافه کنید، اگر می‌خواهید همیشه هنگام بالا آمدن سیستم با این swap کار کنید:

/swapfile swap swap defaults 0 0

منبع: https://linuxize.com/post/create-a-linux-swap-file

معرفی سایت‌های آموزشی رایگان + کارگاه آموزشی

حتما با سایت‌هایی مثل udemy برخورد کرده اید. پر از کارگاه آموزشی و دوره های آموزشی است. ولی به دلیل نداشتن پول یا تحریم از آموزش‌ها مفیدش استفاده نکردید!؟

امروز می‌خوام سایتی رو بهتون معرفی کنم. که پر از این آموزش‌هاست.

ادامه خواندن “معرفی سایت‌های آموزشی رایگان + کارگاه آموزشی”

لینوکس و دیگر هیچ