برچسب: php

  • نسخه php8.0.3 و ایست موقتی

    نسخه php8.0.3 و ایست موقتی

    شاید شما هم به تازگی از ویژگی‌های جدید php8 شنیده باشید. ولی مثل همه به روز رسانی‌ها از نقص و عیب مبری نبوده و دارای یک سری malicious  که به همین علت، دو هفته روند انتشار نسخه جدید به تعویق افتاد تا مشکلات دیگر هم پیدا شود.