نظرخواهی

آدیلار، مدیریت هوشمند پروسه استخدام

فرایند استخدام و داستان‌های آن

استخدام، فرایندی که اکثر شرکت‌ها به دنبال ساخت فرمولی برای مهار کردن آن هستند. در این سری آموزشی سعی دارم با داستان‌های استخدامی، چالش‌های مختلفی که ممکن است با آن برخورد نمایید را مرور کنیم تا بتوانیم به راهکارهای هوشمند و سریع و در عین حال مفید دست پیدا کنیم.

آموزش های بعدی

وبسایت شخصی بنده مجموعه‌ای از تجربیات، آموزش‌ها و نظرات شخصی‌ای است که در روزها و ماه‌ها کسب نموده و با آن‌ها برخورد دارم. هم از حیث برندینگ شخصی و هم از جهت خدمت به جامعه تصمیم دارم این وقت را بگذارم و با انتشار مطالب مفید حس مفید بودن را نیز در خود ارضاء نمایم. …

آموزش های بعدی ادامه »

پیمایش به بالا