استرس

ذات پدر بودن استرس زاست. نمیتوانی اسکرول کنی و ازش رد شی. باید حلش کنی. منظورم استرس هست چون هر لحظه احتمال می دی اتفاقی برای بچه هات بیفته هنوز که بزرگ تر شدن شون رو تجربه نکردم، ولی پیشمونم از بلاهایی که سر پدر و مادرم اوردم و استرس هایی که بهشون وارد کردم. […]

استرس بیشتر بخوانید »