بانک نوازش

بانک نوازش

واژه بانک نوازش در یک آزمایش شیردهی به نوزادان خیابانی با و بدون نوازش به وجود آمد و بسط پیدا کرد طبق آیات قرآن نیز تنها نیاز بشر ابراز است

بانک نوازش بیشتر بخوانید »