حتی به اندازه قطره‌ای…

یک روز صبح از خواب پا می‌شی و متوجه می‌شی افکار مثل برق از سرت دارن می‌پرند. فرصت غنیمت رو باید شمرد…

حتی به اندازه قطره‌ای… بیشتر بخوانید »