ساخت swap با فایل در لینوکس


شاید شما هم به این مشکل خورده باشید که برای بعضی کاربردها یا نرم‌افزارها به فضای swap در لینوکس نیاز داشه باشید.

برای خودم و شما دستورات زیر رو گذاشتم تا به عنوان منبعی داشته باشیم:

sudo fallocate -l 1G /swapfile
یا

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile

و در /etc/fstab خط زیر رو اضافه کنید، اگر می‌خواهید همیشه هنگام بالا آمدن سیستم با این swap کار کنید:

/swapfile swap swap defaults 0 0

منبع: https://linuxize.com/post/create-a-linux-swap-file


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *